Μtv networks received in greece:
    
Mtv2 Mtv2 pop channel Mtv base Mtv germany Mtv classic
Mtv danceMtv espMtv 1Mtv fMtv hits
TMC 2MtvMtvMtv hMtv nordic
Mtv polska Mtv porugalMtvMtvMtv 5
  VH-1 classicVH-1VH-1
TMF TMF TMF  
Mtv networks, c u r r e n t l y off-air:
    
aug 1st 1987-mar 31st 1989apr 1st 1989-apr 2nd 1993apr 3rd 1993-feb 27th 1998feb 28th 1998-sep 11th 2000sep 12th 2000-apr 1st 2002
Mtv extraVH-1 derlandm2  
VH-1
    
VH-1 uk 1994VH-1 uk 1997VH-1 uk 1999VH-1 2001VH-1 2002
ΤΑ ΣΥΚΑ…. ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ... ΤΙΤΛΟΙ
    
Mtv  ....1998 MAD 1996-1999 Mtv middle east 1997 -2000 MAD 1999-2002

Soon there will be a new webpage dedicated to Mtv Europe.

Σύντομα θα υπάρχει μια νεα σελίδα αφιερωμένη στο Mtv Europe.